Liên Hệ

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM

– Phòng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: 0904.618.922 (Bột đá, đá hạt, bentonite…)

– Phòng nguyên liệu Thủy sản: 0904.612.922 ( Bột canxi, bột dolomite, vôi cục, vôi bột…)

– Phòng Đá sỏi trang trí: 0904.687.922 ( sỏi trang trí, đá tự nhiên)

– Phòng cung cấp sản phẩm xây dựng: 0904.615.922 ( Đá hạt, bột đá các kích cỡ, bột màu công nghiệp…)

– Phòng cung cấp sản phẩm công nghiệp: 0904.657.922

– Phòng kỹ thuật: 0904.647.922

– Phòng Kế toán: 0987.294.122

– Phòng hành chính nhân sự: 0966.943.122

Email: khoangsanhanamvn@gmail.com

Website: https://khoangsanhanam.vn/

https://davoihanam.vn/

http://soitrangtri.com.vn/

https://soidasanvuon.vn/

FanPage: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM