Liên Hệ

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM

Phòng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: 0904.618.922 (Bột đá, đá hạt, bentonite…)

Phòng nguyên liệu Thủy sản: 0904.612.922 ( Bột canxi, bột dolomite, vôi cục, vôi bột…)

Phòng Đá sỏi trang trí: 0904.687.922 ( sỏi trang trí, đá tự nhiên)

Phòng cung cấp sản phẩm xây dựng: 0904.615.922 ( Đá hạt, bột đá, bột màu công nghiệp…)

Phòng hỗ trợ khiếu nại: 0904.647.922

Phòng Kế toán: 0904.684.922

Phòng hành chính nhân sự: 0904.657.922

Email: khoangsanhanamvn@gmail.com

Website: https://khoangsanhanam.vn/

https://davoihanam.vn/

http://soitrangtri.com.vn/

https://soidasanvuon.vn/

https://soidatrangtri.vn/

FanPage: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM