Liên Hệ

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM

– Phòng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: 0904.618.922

– Phòng nguyên liệu Thủy sản: 0904.687.922

– Phòng Đá sỏi trang trí: 0904.657.922

– Phòng Vôi nung CaO: 0904.647.922

– Phòng Kế toán: 0987.294.122

– Phòng hành chính nhân sự: 0966.943.122

Email: khoangsanhanamvn@gmail.com

Website: https://khoangsanhanam.vn/

https://davoihanam.vn/

http://soitrangtri.com.vn/

FanPage: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM