Liên Hệ

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM

  • Phòng Bột đá, đá hạt chăn nuôi: 0904.618.922
  • Phòng Đá VLXD, Công nghiệp: 0904.657.922
  • Phòng Vôi thủy sản, Nông nghiệp: 0904.647.922
  • Phòng HCNS: 0766.182.988
  • Phòng Kế toán: 0987.294.122

Email: khoangsanhanamvn@gmail.com

Website: https://khoangsanhanam.vn/

https://davoihanam.vn/

http://soitrangtri.com.vn/

FanPage: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI HÀ NAM